کتاب جاوا موبایل بوستان و گلستان سعدی

کتاب سعدی موبایل

کتاب جاوا موبایل بوستان و گلستان سعدی

بوستان سعدی یا سعدی ‌نامه نخستین اثر سعدی است که کار سرودن آن در سال ۶۵۵ هجری قمری پایان یافته است. سعدی این اثر را در زمانی که در سفر بوده است، سروده و هنگام بازگشت به شیراز آن را بر دوستانش عرضه داشته است. این اثر در قالب مثنوی و در بحر متقارب سروده شده است، و از نظر قالب و وزن شعری حماسی است هر چند که از نظر محتوا به اخلاق و تربیت و سیاست و اجتماعیات پرداخته است.

 

http://img.p30day.com/images/40265021375285554415.png

/ 0 نظر / 11 بازدید