فیلم مستند جالب "ظرفیت تعداد انسان های زمین چقدر است؟" BBC Horizon: How many peo

مستند جالب گنجایش انسان های زمین

فیلم مستند جالب "ظرفیت تعداد انسان های زمین چقدر است؟" BBC Horizon: How many people can live on planet earth

در 50 سال اخیر جمعیت کره ی زمین 2 برابر شده است و این سیر صعودی همچنان ادامه دارد, اما واقعاً ظرفیت انسان ها بر روی کره ی زمین چه تعداد هست؟ 10 میلیارد,20 میلیارد و حتی بیشتر ؟ در این مستند که توسط BBC تهییه شده است به بررسی دقیق و علمی این موضوع می پردازیم و نشان خواهیم داد چه مشکلاتی بر سر راه افزایش جمعیت زمین وجود دارد و همچنین چه راهکار هایی پیشنهاد شده است.

 

http://img.p30day.com/images/40265021375285554415.png

/ 0 نظر / 4 بازدید