فیلم مستند ساخت نیروگاه خورشیدی روی زمین BBC Horizon: Can We Make a Star on Eart

مستند ساخت خورشید روی زمین

فیلم مستند ساخت نیروگاه خورشیدی روی زمین BBC Horizon: Can We Make a Star on Earth

یکی از جالب ترین و در عین حال خطرناکترین تکنولوژی هایی که جهت ایجاد انرژی مورد بحث قرار گرفته است نیروی خورشیدی می باشد, آن هم بر روی زمین! در این مستند زیبا به بررسی جدیدترین پیشرفت ها در این زمنیه می پردازیم. ایده به این صورت هست که یک ستاره بسیار کوچک (در اندازه یک خانه) به صورت معلق در هوا ایجاد شود (به کمک نیرو مغناطیسی مهار شود) . خورشید به کمک تبدیل هیدروژن به هلیم انرژی اصلی خود را تولید می کند (ذوب هیدروژن و ادغام اتم های آن). هدف انجام این عملیات بر روی زمین است و درواقع ساخت یک نیروگاه هیدروژنی می باشد.

 

http://img.p30day.com/images/40265021375285554415.png

/ 0 نظر / 4 بازدید